Betere organisaties...

...ontstaan zodra een betere aansluiting op de wereld buiten de organisatie wordt gerealiseerd. Meer externe oriëntatie, meer purpose/bezieling, begrip voor klanten, service-gerichtheid en meer oog voor andere belanghebbenden leiden tot organisaties die op langere termijn succesvoller zijn, flexibeler opereren en duurzaamheid bewerkstelligen. Een ander aspect van betere organisaties is dat medewerkers zich maximaal willen inzetten. "Willen" gaat over betrokkenheid bij de organisatie, zijn klanten en zijn doelen. Hier valt veel te verbeteren ten opzichte van de traditionele hiërarchische organisaties.

Betere organisaties zijn deels procesmatig te realiseren: medewerkers betrekken bij het maken van strategische plannenveranderen en sturen op (kern)waarden draagt in veel organisaties al bij aan hogere betrokkenheid. Onze werkwijze neemt integraal veranderen als uitgangspunt zodat de betrokkenheid versterkt.

Maar er is meer mogelijk: met nieuwe en meer participatieve bedrijfsmodellen. Zelfsturing in al zijn varianten (bv. Agile, holocratie, Semco style) gaat uit van autonomie en purpose van medewerkers met bijbehorende belonings- en omgangsvormen. Interessante opties zijn bijvoorbeeld strategische samenwerkingen en coöperaties. Deze bedrijfsmodellen betrekken meerdere belanghebbenden en ondersteunen zo door hun aard meer gezamenlijke belangen.

Vanuit ervaring ondersteunen wij u bij het ontwerpen, organiseren en implementeren van betere organisaties en het meer betrekken van klanten en medewerkers. Een heldere visie, betrouwbaarheid in de relatie en een goede business case zijn succesfactoren. Neem contact met ons op om meer te vernemen over de mogelijkheden!

“Daar waar we onszelf als geheel in ons werk durven inzetten, gebeuren er buitengewone zaken.”
Frederique Laloux
Andere Bridges2Beyond thema's: