Visie en strategie...

... klinken als "management speak", maar zonder vaart niemand wel! "Begin with the end in mind" zegt Steven Covey hierover. Of het een uitgebreid plan is of de achterkant van een bierviltje, de richting en de doelen heb je bij elke strategische verandering nodig voor succes.

De inhoud van visie en strategie kunnen sterk variëren. Bij innovatie gaat het over markten, nieuwe/verbeterde producten, kostenreductie- en groeidoelstellingen; bij duurzaamheid gaat het over impact op de omgeving, inspelen op nieuwe marktkansen, zuiniger met materialen en energie omspringen, etc. Ongeacht het thema moet de inhoud van visie en strategie gezien het belang gewoon in orde zijn!

Inhoud is echter niet voldoende! Visie en strategie dienen om in de buitenwereld succesvol te zijn. Zonder externe oriëntatie en klantgerichtheid (bv. door inspireren en verkennen) lukt het niet. Daarnaast is het in organisaties cruciaal om visie en strategie gedragen en gedeeld te krijgen. Als je als leider (eenzaam) voorop loopt, werkt het ook niet. In het proces om te komen tot visie en strategie dien je de organisatie mee te krijgen en in interactie de ideeën te verrijken. Een goed proces, een goede business case en adequate communicatie zijn hier de sleutels van integraal veranderen. Deze proceskenmerken en adequaat programmamanagement vullen het bierviltje of strategisch plan aan en motiveren de organisatie om de visie en strategie succesvol te implementeren. Neemt u vooral contact met ons op als u geïnteresseerd bent in een vervolggesprek!