Business cases...

... helpen bij verandering door inzicht te verschaffen over de gevolgen van een strategische verandering. Vooraf wil uw organisatie graag inzicht hebben in kosten, baten en risico's, of het gewin nu in de vorm is van winst of meer kwalitatieve kenmerken heeft (kwaliteit, imago, klanttevredenheid etc.). Om beslissingen te nemen over investeringen in duurzaamheid, innovatie of strategische initiatieven, zijn business cases dus van belang.

Ook voor draagvlak zijn een transparante business case en de discussies om daar te komen, vaak een prima stap. Een goed voorbereide business case verhoogt de kans op succes doordat de relevante aspecten voor het project reeds zijn doorgedacht en fouten zijn verwijderd. Tevens vallen natuurlijk kansloze initiatieven vroegtijdig af zodat de schaarse investeringen gericht kunnen worden ingezet.

Een duidelijke en compacte business case opstellen is een vaardigheid waarbij onze ervaring uw organisatie kan ondersteunen. Outside-in redeneren (bv. met klantonderzoeken of customer journeys) wordt hierbij gecombineerd met inside-out denken, dat meer gangbaar is binnen organisaties. Cruciale elementen als de belangen van de stakeholders, het oog voor wensen van klanten en duidelijke doelstellingen zijn vaak onderbelicht. Waar gewenst kunnen we tevens vervaardigde business cases voorzien van een second opinion en verbeteringsvoorstellen aandragen. Vanuit onze ervaring hebben we ook een 2-4 daagse training ontwikkeld die de vaardigheden overdraagt aan uw mensen. Graag lichten we een en ander in een persoonlijk contact nader toe!