Privacybescherming Bridges2Beyond (samenvatting)

Bij Bridges2Beyond nemen we uw privacy serieus en voldoen we aan de huidige wetgeving op het vlak van privacy. Wij zijn verplicht te vragen om uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. U geeft uw toestemming door dat op het contactformulier aan te vinken.

Bridges2Beyond gebruikt uw naam, telefoonnummer, email-adres of andere persoonsgegevens alleen voor het maken van afspraken gericht op het acquireren en verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen. Indien ons initiële contact niet tot een opdracht of een nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen 3 maanden uit onze bestanden verwijderd.

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven.

Relatiegegevens worden ivm. wettelijke bewaartermijnen minstens 7 jaar bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen. Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. Indien het bedrijf wisselt van eigenaar, vragen wij vooraf uw toestemming om de gegevens aan de nieuwe eigenaar over te dragen.

U kunt de door ons opgeslagen gegevens altijd inzien of vragen dat wij deze gegevens verwijderen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. Voor de volledige tekst van onze privacy-overeenkomst met u, klik hier.

Terug naar contactformulier ->