Home > €COnovatie©

€COnovatie©

Duurzaamheid en ecologie staan hoog op de agenda. Ook is er goed geld mee te verdienen. Duitsland loopt voor met bijvoorbeeld wind- en zonne-energie; zo'n 300.000 banen gecreeerd en zo’n 5 miljard euro verdiend aan haar voorspong in duurzame ontwikkeling. We zien -mede door een toenemende aandacht en sympathie van consumenten en bedrijven- een groeiende interesse voor dit onderwerp binnen organisaties. Werknemers hebben vaak vanuit persoonlijke interesse een gedrevenheid om duurzaamheid ook in hun werkomgeving vorm te geven.

Zelfs na jaren kredietcrisis waarbij de gemiddelde organisatie een sterke focus laat zien op de korte termijn en op financieel rendement, staan duurzame innovatie en de behoefte om als organisatie “groener”  en/of “maatschappelijker verantwoord” te opereren hoog op de agenda. Organisaties geven hiermee vorm aan een rendement dat breder is dan de organisatie en zijn directe klanten en vullen hun maatschappelijke rol in. Vaak zijn financieel rendement (in de vorm van kostenbesparing en/of margeverhoging) en deze maatschappelijke rol van een organisatie ook goed te combineren.

Met €COnovatie© ondersteunt Bridges2Beyond organisaties gericht op deze ontwikkelingen in te spelen met innovatieve oplossingen. Lees verder over het belang en de scope alsmede over de trends bij €COnovatie©.

Innovatie met duurzaamheid loont!